Friday, October 31, 2014

SURAT TERBBUKA TENGKU RAZALEIGH HAMZAH KEPADA AHLI PARLIMEN

Dengan penuh takzim kepada Yang Berhormat sebagai ahli Parlimen yang bertanggung jawab ke atas kepentingan rakyat yang kita sayangi, saya mengutus surat ini mengenai beberapa isu ekonomi yang kritikal dan sedang melanda negara kita sekarang.

Isu-isu ini meninggalkan kesan dan padahnya terhadap rakyat masakini serta generasi akan datang. Saya sengaja mengelak cara yang lazim digunakan dalam memperkata perkara sebegini rupa melalui debat Belanjawan 2015 yang dikemukakan Kerajaan di Dewan Rakyat.

Di sebaliknya, saya memilih cara ini demi menekankan betapa tenatnya masalah yang kita hadapi.
Saya percaya kesan buruk akibat cadangan Belanjawan ini akan dirasai kelas menengah, para graduan dan pekerja baru serta kumpulan berpendapatan daif.

Walaupun Belanjawan 2015 menyokong “ekonomi rakyat”, ia seolah-olah tidak diberi keutamaan berbanding dengan “ekonomi kapital”.


Perspektif ekonomi kini menunjukkan negara kita menuju ke arah yang salah. 
Hala pergerakan ekonomi masakini mungkin tidak dapat dipertahankan. Sekiranya ia tidak dibendung dan diatasi, kita mungkin terjerumus ke kancah krisis yang kita tidak perlu dan amat susah diatasi. Ia juga akan membebankan rakyat jelata serta mengancam keamanan, kemakmuran dan keselamatan negara kita.

Belanjawan 2015 mengunjurkan kadar pertumbuhan KDNK tahun depan sebanyak lebih kurang lima hingga enam peratus, seperti yang dijangkakan Program Transformasi Ekonomi. Ini dianggap mencukupi demi melonjakkan kita ke tahap negara maju pada tahun 2020. 


Bagaimanapun ramalan ini mungkin terlalu optimistik memandangkan terdapatnya ancaman terhadap ekonomi dunia, dan pertumbuhan ekonomi kita yang bergantung kepada pasaran luaran dan keyakinan serta minat asing terhadap ekonomi kita. Seperti tercatat dalam Laporan Ekonomi 2015, ada wujudnya downside risk yang mungkin berlaku yang boleh mendorongkan kejutan ekonomi terhadap sistem politik kita.

Lebih daripada itu, angka-angka ini melindungi beberapa peringatan tersembunyi. Saya rasa selama ini Kerajaan mengenepikan isyarat mengenai perubahan ekonomi dunia yang bermula dengan krisis subprime 2008 mengenai pinjaman rumahan di Amerika Syarikat dan masalah hutang negara di Eurozone yang kemudiannya beralih ke Asia disebabkan kelembapan ekonomi China dan pengukuhan semula ekonomi India Kerajaan Modi. 

Krisis yang dijangka ini akan menyentuh semua pihak kecuali negara yang bersedia daripada segi ekonomi untuk mempertahankan diri.


Berkenaan dengan pengurusan fiskal negara, kemungkinan saat genting dicetuskan kejatuhan ekonomi luaran seperti jatuhnya nilai Dolar AS atau kemungkiran pembayaran hutang badan-badan peminjam yang dijamin kerajaan akan mengakibatkan ketahanan kewangan kita terjejas. 

Secara kasarnya, ketahanan untuk sesuatu tahun (samada ia boleh dibiayai keluaran semasa serta dengan aliran masuk kewangan asing bersih) ialah jumlah hutang kerajaan (pada 2014 lebih kurang RM41 bilion) serta pinjaman perniagaan dan pinjaman isirumah tertunggak (sekarang berjumlah RM1,273 bilion) – yang berjumlah RM1,314 bilion – hendaklah tidak melebihi lima kali ganda jumlah hasil kerajaan (iaitu 5 X RM225 bilion = RM1,125 bilion). Jelas di sini garis panduan ini dilanggar!

Sebahagian besar defisit kerajaan dan jumlah hutang negara terlalu banyak yang menyusahkan pinjaman seterusnya (debt overhang) timbul melalui belanjawan pengendalian serta perbelanjaan cukai untuk menyokong penggunaan bagi mencapai pertumbuhan; umpamanya melalui pemberian BR1M dan juga untuk membiayai gaji sektor awam, subsidi dan pencen. 

Peruntukan berdasarkan penggunaan ini bersama dengan subsidi makanan dan tenaga tinggi kepada industri dan kepada umum demi menanggung permintaan terkumpul dengan sendirinya tidak dapat dipertahankan. Perbelanjaan sebegini rupa untuk menggalakkan ekonomi tidak menambah peningkatan kapasiti melalui pelaburan yang perlu untuk mengukuhkan pertumbuhan ekonomi masa depan.

Tetapi dalam masa lima tahun lepas Kerajaan masih lagi menyuntik wang untuk memacu ekonomi pump priming bagi menampung pertumbuhan hasil yang lemah yang merangkumi eksport. 

Saya rasa adalah lebih baik peruntukan ditujukan untuk mengembang sektor pertanian untuk tujuan menampung keselamatan makanan (food security) dan membendung pengaliran keluar tukaran asing melalui import makanan. Ini lebih bermanfaat bagi mendokong sarahidup rakyat sewaktu kecemasan ekonomi.

Masalah yang dihadapi kewangan awam kita lebih melibatkan peruntukan perbelanjaan dan bukanlah mengenai hasil. Umpamanya, kenaikan kos perbelanjaan tetap sektor awam tidak seharusnya menjejaskan peruntukan pembangunan. Ini penting terutamanya kerana masih banyak lagi diperlukan untuk membangun kedudukan ekonomi Sabah dan Sarawak dari segi penyediaan prasarana sosial dan kemudahan asas berbanding dengan negeri-negeri di Semenanjung.


Bahagian peruntukan kemudahan asas ini kian merosot dengan bertambahnya belanjawan pengendalian. Peruntukan pembangunan yang melebihi 30 peratus satu dekad dulu sekarang merosot menjadi hanya lebih kurang 15 peratus daripada jumlah cadangan belanjawan 2015. Dengan pendedahan  Ketua Audit Negara mengenai pembaziran, perbelanjaan boros, kerugian tidak bertanggung jawab, ketidakcekapan mutlak serta amalan rasuah tegar kecilan dan besar-besaran, kita sebagai rakyat biasa dan pembayar cukai harusnya dimaafkan sekiranya menunjukkan kemarahan tanpa had terhadap keadaan ini. 

Kita seharusnya berjaya meningkatkan kecekapan selama ini dan dengan itu mengurangkan belanjawan pengendalian yang tinggi mendadak selama ini. Saya cadangkan setiap kementerian dan agensi kerajaan dilengkapi dengan cabang pejabat Ketua Audit Negara demi mempastikan perbelanjaan awam dilaksanakan mengikut tatacara urusan dengan teratur dan bertanggung jawab. 


Selain daripada jawatankuasa Akaun Awam [PAC], Parlimen juga perlu mewujudkan Ombudsman yang bertindak bebas dan bertanggung jawab terus kepadanya. Di samping itu kita perlu mengawal dan membanteras rasuah melalui pengukuhan Akta Acara Kewangan melalui kajian semula dan pengukuhannya.

Kenaikan kos sara hidup merupakan isu ekonomi paling mendesak sekarang. Kenaikan harga berkaitan pengangkutan, kuasa elektrik, bahan makanan dan lain-lain akibat kesan tali temali (knock-on effect) menyebabkan kenaikan tekanan terhadap kos sara hidup yang dihadapi rakyat. Walau masalah ini dirasai semua orang tetapi kesannya lebih terasa kumpulan pendapatan kelas menengah dan rendah berbanding kelas sosial yang lain.

Sebab utama berlakunya kenaikan harga adalah kerana bekalan tidak mencukupi. Di samping itu permintaan naik mendadak. Maka itu kita harus berusaha terus untuk meliberalkan ekonomi. Kita harus pantau kos tenaga elektrik dan pastikan rakyat biasa mampu menggunanya.


Begitu juga dengan kos tol jalanraya. Ia perlu dikaji semula bagi maksud mempastikan kenaikan kos, sekiranya tidak dapat dielakkan, mestilah berpada. Jikalau kos tidak dapat dielak, umpamanya berkaitan harga tol, kerajaan hendaklah mencari jalan supaya rakyat tidak terbeban. 

Dari segi lain, kita perlu timbang kembali pengeluaran lebih banyak lesen, lebih sedikit kuota dan menjalani serta melaksana perniagaan dengan lebih mudah khususnya bagi perniagaan serta perdagangan kecil dan sederhana.


Kos perumahan semakin meningkat di pusat perbandaran utama dan harga rumah kian mahal disebabkan permintaan pelabur luar dan tempatan. Ini bukan hanya untuk hartanah mahal tetapi juga daripada kumpulan kos rendah. 
Walaupun terdapat Rancangan Perumahan Prima 1Malaysia, rumah termampu kini luar daripada kemampuan graduan baru dan kelas menengah rendah yang menghadapi kemungkinan menganggur ataupun pekerjaan bergaji rendah dengan hutang sekeliling pinggang.

Maka itu saya ingin melihat kerajaan, melalui Bank Negara, mengkaji semula rancangan pinjaman perumahan swasta bank perdagangan bagi rumah berharga di bawah RM250,000 didasarkan kepada pembayaran perkhidmatan (service fee) sebanyak empat peratus dan tidak berdasarkan faedah atau bunga (compound interest) terkumpul.

Kaedah ini selari dengan pembayaran yang dikenakan ke atas pinjaman perumahan kerajaan.


Besar kemungkinan pelaksanaan Cukai Barangan dan Perkhidmatan (Goods and Services Tax – GST) pada tahun depan akan menambahkan lagi tekanan terhadap kos sara hidup walaupun kesannya sekali sahaja dan ia diserap oleh keseluruhan sistem ekonomi.

Demi melegakan beban kewangan rakyat yang semakin meningkat, mungkin GST ini boleh ditangguhkan sehingga keadaan ekonomi meningkat ke tahap yang lebih kukuh dan kuat. 

Adalah diharapkan perkembangan ekonomi pada waktu itu akan tumbuh pesat dengan kadar jangka panjang. Dan sekiranya cukai ini perlu juga dilaksanakan, adalah diharap kadarnya dicongak semula.
Selain itu, saya amat bimbang akan hutang peribadi dan hutang kekeluargaan yang kini menjangkau paras mencemaskan pada tahap 87 peratus KDNK.
Keadaan ini disebabkan pinjaman-pinjaman perumahan, kereta dan pelajaran selain daripada hutang kad kredit dan bayaran balik penggunaan peribadi (melalui Ar-Rahnu atau Ah-Long) yang melonjakkan nisbah pembayaran balik hutang hampir 30 – 40 peratus daripada pendapatan isirumah. Keadaan ini mempercepatkan kadar kemuflisan peribadi dan menyebabkan tekanan mental di kalangan keluarga. 

Ia tidak dapat dipertahankan dalam keadaan terbaik, malahan pasti lebih teruk semasa krisis ekonomi. 

Sayangnya kerajaan lembab dalam meminda undang-undang kemuflisan dan peruntukan-peruntukan berkaitan serta peningkatan rangkaian keselamatan (safety net) seperti pembiayaan perubatan,walaupun pemindaan ini bersama dengan insurans pemberhentian kerja amat diperlukan sekarang.


Berkaitan dengan kemuflisan, ada baiknya jikalau kerajaan menghadkan tempoh tersebut kepada 12 bulan, umpamanya. Cara ini melegakan tekanan terhadap si muflis di samping menjaminnya daripada keaiban. 

Demi menegakkan kesaksamaan, badan yang mengeluarkan pinjaman harus memberi penangguhan terhadap pelaksanaan peruntukan undang-undang kemuflisan sementara si peminjam berusaha untuk membayar balik pinjamannya.


Keadaan ini pasti dapat membantu kebanyakan keluarga yang rata-rata kekurangan simpanan lebihan untuk membantu semasa menghadapi kecemasan luar dugaan.
Barang diingat kebanyakan pesara kerajaan dan sektor swasta sentiasa bergelut dengan serba kekurangan dalam usaha mereka menghadapi kos sara hidup yang semakin meninggi dengan wang pencen dan simpanan KWSP terhad.

Rasuah juga menambah kos sara hidup dan merupakan beban kepada semua. Apabila projek pembangunan, samada kecil atau besar, dinaikkan harga yang lebih daripada berpatutan, margin keuntungan kontraktor akan dilindung dari terjejas dengan memindahkan kos itu kepada pengguna dan pembayar cukai. Seorang kolumnis akhbar terkemuka berpendapat sistem ekonomi kita terus dihantui kekurangan timbal balas antara badan-badan kerajaan. Ini menyebabkan kuasa terus terkumpul di tangan badan Eksekutif. 

Dan ini menyebabkan berterusannya amalan pelaksanaan projek “untung atas angin” pihak ketiga (rent seeking), politik naungan, amalan pemerintahan tidak telus dan rasuah yang meluas. Maka itu tidaklah hairan sekiranya Malaysia dilihat sebagai salah sebuah negara terburuk mengenai kejujuran dan integriti.

Selain daripada rasuah, kita juga perlu berwaspada terhadap apa jua jenis pengkhianatan ekonomi yang boleh merosakkan sumber dan kekayaan negara untuk manfaat generasi akan datang. Kita perlu sistem timbal balas dan ini dapat diwujud dengan berkesan melalui penyemakan Akta Rahsia Rasmi, Akta Universiti dan Kolej Universiti, akhbar dan media masa yang lebih bebas dan perundangan kebebasan penerangan.

Begitu juga kita perlu pulihkan sepenuhnya nama baik mahkamah dan agensi-agensi penguatkuasaan, termasuklah kebebasan penguatkuasa seperti SPRM, agensi anti-rasuah sekiranya kita benar-benar mahu membasmi penyakit kanser rasuah yang menular di dalam sistem politik and birokrasi kita serta masyarakat kita secara amnya. 

Standing Orders Parlimen dan struktur Dewan Negara mungkin perlu menjalani proses pembaharuan demi membenarkan rang undang-undang peribadi daripada ahli dan perwakilan lebih mantap daripada negeri-negeri dalam menegakkan sistem fiskal dan belanjawan di bawah konsep federalisma.

Lebih buruk lagi, samada akibat dasar kerajaan atau tidak, taburan kekayaan negara, seperti dijangka, amat condong sekali. Kekayaan 10 peratus isirumah terkaya di Malaysia melampaui jumlah nilai 70 peratus isirumah terkebawah.
Di samping itu, lebihkurang 12 peratus daripada isirumah Malaysia tidak mempunyai kekayaan langsung. Hakikatnya ialah kekayaan satu peratus teratas mengatasi jumlah nilai 40 peratus isirumah terkebawah dalam tahun 2012.

Pendirian kerajaan seperti tercermin di dalam ucapan Belanjawan 2015 ialah membahagikan negara kepada dua bentuk ekonomi – ekonomi kapital dan ekonomi rakyat. Ekonomi kapital merujuk kepada dunia kapital dan modal korporat, usahawanan and pelaburan besar. Ekonomi rakyat pula sama dengan Model Ekonomi Baru yang merujuk kepada 40 peratus keluarga isirumah terkebawah dari segi pengagihan pendapatan. Pengkelasan ini malang sekali dan berbahaya. 

Untuk menyelesai isu ketidaksamaan dan mencapai keadilan sosial dalam negara seperti kita yang kaya lagi beruntung, kita perlu mengambil kira kesemua kelas pemegang kepentingan. Pertumbuhan ekonomi haruslah melibat dan menguntung semua orang, bukan hanya melalui perbezaan antara kapital dan pekerjaan.

Ketidaksamarataan dan ketidakseimbangan serta masalah kesaksamaan dalam pengagihan manfaat politik terus merupakan isu terbesar di negara kita. Ia menimbulkan ketidakpuasan di dalam masyarakat dan merosakkan perpaduan yang kita bina berpuluh tahun hinggalah matangnya negara kita sekarang. Ini menimbulkan nada sumbang beremosi dan melampau.

Ia juga menimbulkan hasad dengki dan cemburu antara kaum serta prasangka yang melemahkan nilai tersirat berpotensi untuk menyatupadukan kepelbagaian etnik kita. 

Memandangkan isu ini ada hubungkait dengan aktiviti ekonomi, saya ingin syorkan supaya kerajaan serta agensi-agensi berkenaan hendaklah secara langsung menggubal dasar yang memberi keutamaan kepada kontraktor dan pembekal tempatan dalam pengagihan kontrak, besar atau kecil, termasuk pemaju-pemaju tempatan di Sabah dan Sarawak.Cabaran untuk mencapai ekonomi berpendapatan tinggi ialah kemampuan ekonomi tersebut mewujudkan pekerjaan berkualiti dengan pembayaran gaji tinggi, terutamanya bagi mereka berkerja buat pertama kali dan berkelulusan post-menengah dan tertiary, bukannya bergantung hanya kepada pekerjaan bergaji rendah yang kini dipenuhi pekerja asing di ladang-ladang, bidang pembinaan dan pembuatan berlandaskan pemasangan. 

Perpindahan kepada ekonomi berlandaskan perkhidmatan mungkin merupakan sebahagian daripada jawapan kepada penstrukturan semula ekonomi. Tetapi kita tidak seharusnya meninggalkan langsung aktiviti pembuatan bernilai tinggi, dengan mengimport tenaga kerja asing, dalam usaha kita hendak merendahkan kos tenaga manusia. Pengekalan pertumbuhan ekonomi jangka panjang memerlukan penambahan nilai pengisian pengetahuan sektor pembuatan dan industri perkhidmatan kita. Kesemuanya ini memerlukan inovasi, teknologi dan keusahawanan baru. 


Dengan cara ini sahajalah dapat kita meningkatkan upah dan gaji, melalui penambahan daya pengeluaran. Ini bukan hanya melibatkan peningkatan kemahiran pekerja tetapi juga memperuntukkan insentif serta institusi yang betul untuk menyokong pertumbuhan penambahan nilai. Soalnya apakah Model Ekonomi Baru mampu bergerak untuk mencapai matlamat seperti di atas.


Pencapaian keadilan sosial dan kesaksamaan merupakan tugas reformasi ekonomi terpenting dan perlu dilaksanakan sesegera mungkin. Ia melibatkan reformasi sistem percukaian mengenai tanggapannya terhadap modal dan pekerja, penanganan diskriminasi terhadap pekerja di sektor awam dan swasta, dasar-dasar yang meningkatkan bahagian upahgaji pendapatan negara kasar dan amalan untuk mencapai kesamaan peluang dan kesan (outcome). Mencapai struktur gaji tinggi dan meninggal  dasar pengajian rendah yang melibatkan pekerja asing demi mempertahankan dayasaing ekonomi negara bukanlah tugas mustahil.

Angka statistik menunjukkan daya pengeluaran terutamanya di bidang pembuatan beransur meningkat dari tahun ke tahun, tetapi jurang antara penggajian dan daya pengeluaran juga semakin meluas. Sebagai pemulihan sertamerta, selain daripada undang-undang penggajian minimum, saya ingin cadangkan pelaksanaan sistem bonus berpetunjuk daya pengeluaran (productivity-indexed bonus system) kedua-dua sektor awam dan swasta. Ini merupakan satu-satunya isu kritikal sekiranya kita hendak capai matlamat pembangunan melibatkan semua (inclusive growth) di Malaysia.


Walaupun terdapat kritikan di dalam Dewan serta kritikan masyarakat umum dan media terutamanya media sosial, pemimpin Kerajaan langsung tidak hirau akan keretakan di dalam ekonomi kita dengan sikap endah tak endah di mana setiap tahun belanjawan meremeh remehkan masalah yang memerlukan penyelesaian. 


Di sebaliknya ia ditunda ke tahun berikutnya dan kemudian daripada itu, ke rancangan lima tahun seterusnya. Isu-isu kritikal yang terlibat ini lazimnya mengenai masalah “akar umbi” atau struktural yang tidak mampu diselesai melalui peruntukan tahunan biasa.


Pada hemat saya tugas kita untuk mengatasi masalah ekonomi yang diperkatakan itu memerlukan ide baru yang berani. Ide-ide ini hendaklah di laksanakan dalam masa lima hingga 10 tahun akan datang dengan sokongan reformasi institusi demi membantu negara ke arah yang dijanjikan pemimpin-pemimpin pengasas negara kita ini. Reformasi ini memerlukan tekad politik untuk dilaksanakan secara menyeluruh, bukan hanya dilaksanakan satu persatu.

Saya amat takut akan keadaan ekonomi kita ini. Kita sebenarnya memerlukan reformasi ekonomi bersungguh-sungguh dan penyesuaian institusi menyeluruh dalam usaha kita mengaturkan sistem ekonomi supaya rakyat selamat daripada ancaman dan tekanan ekonomi dalaman dan ancaman krisis ekonomi global.

Rakyat memerlukan perubahan yang berani yang semestinya dibawa kepemimpinan handalan sensitif kepada tuntutan dan perasaan rakyat akar umbi. Kita seharusnya mengambil berat akan kebimbangan dan aspirasi mereka. Hakikatnya mereka perlu perubahan sekarang, jikalau tidak negara kita akan di anggap gagal. Ingatlah, kita bertanggung jawab perihal ini terhadap generasi akan datang.
Mungkin Yang Berhormat fikir saya ini seorang pesimis. Tidak, sebenarnya saya amat percaya akan kebolehan dan kemampuan rakyat kita terutama sekali generasi muda sekarang, yang akan mewarisi negara tercinta ini dan memimpinnya ke peringkat antarabangsa untuk berganding bahu bersama sama negara-negara dunia pertama. Inilah cabaran yang perlu kita atasi dan saya percaya ia akan terlaksana sekiranya kita mendekatinya dengan kebijaksanaan bersama.

Sekian, terima kasih. – 31 Oktober, 2014.

MUHYIDDIN LAWAN NAJIB!


Thursday, October 30, 2014

POPULARITI NAJIB MENURUN


Najib Razak semakin tidak popular?

Itu lah hasil kajian yang dibuat oleh Merdeka Center bulan ini. Menurut kajian tersebut, populariti Najib jatuh 6 peratus berbanding kajian yang diadakan pada bulan Ogos.
Sementara kajian mengenai arah tuju negara menunjukkan 48 peratus rakyat berpendapat negara berada di landasan yang salah berbanding 41 peratus merasakan negara di landasan yang betul.

Manakala, 48 peratus rakyat tidak yakin dengan institusi kehakiman.  


Dan 49 peratus rakyat marah dengan kerajaan berbanding 38 peratus yang berpuashati dengan kerajaan.


Tuesday, October 28, 2014

NAJIB PASTI DEDAHKAN KRONI PENERIMA FAEDAH DARI 1MDB

"Seorang jurucakap Kerajaan menjelaskan bahawa wang 1MDB diguna untuk Bumiputra. Yang saya tahu satu biasiswa diberi kepada seorang pelajar muzik. Tidak mungkin biasiswa ini bernilai 38 billion Ringgit. Kerajaan sepatutnya memberi maklumat yang jelas kepada rakyat, terutama Bumiputra akan bantuan yang boleh didapati dari 1MDB. Mungkin seluruh rencana dalam The Edge adalah fitnah untuk memburuk Kerajaan dan Perdana Menteri. Tetapi jika tidak ada audit oleh pihak bebas dan penjelasan yang munasabah, saya khuatir orang ramai akan percaya cerita dongeng The Edge." - Tun Dr Mahathir Mohamad.
Berikutan tulisan Tun Dr Mahathir ini, blogger Apanama mendesak Najib Razak "jangan sapu arang ke muka kami, Datuk Seri. Kami malu". Dan Apanama menulis sekiranya segala urusan 1MDB didedah, Najib tiada pilihan kecuali MELETAKKAN JAWATAN dan berhadapan dengan proses undang atau dengan kata lain di dakwa.
Dan Apanama juga menulis bahawa cakap-cakap di luar mengatakan urusan 1MDB adalah satu jenayah kolar putih.
Blogger Outsyedthebox juga mengulas tulisan Tun dan Apanama di link berikut: http://syedsoutsidethebox.blogspot.com/2014/10/apanama-najib-has-no-option-but-to-step.html
Jelapang tertarik dengan tulisan Tun dan cuba meringkaskan laporan yang ditulis oleh akhbar Edge yang disebutkan oleh Tun.
Antara catatan menarik secara ringkas di dalam akhbar tersebut ialah:
1. 1MDB membayar kadar faedah 5.75 peratus setahun ke atas bon bernilai RM5 bilion padahal kadar faedah untuk bon kerajaan di bawah paras 4 peratus sementara Petronas hanya membayar 3.6 peratus. 
2. Pakar-pakar bank berpendapat kemungkinan ada ORANG TENGAH mengaut keuntungan 1.75 peratus dari urusan ini.
3. 1MDB membeli janakuasa (IPP) dari Tanjung dan Genting dengan nilai RM10.85 bilion padahal nilai sebenar IPP ini hanyalah RM8.20 bilion.
4. Pembelian 260 ekar tanah di Pulau Pinang dengan harga RM110 sekaki persegi padahal nilai sebenarnya RM57 sekaki persegi.
4 perkara ini bukan rekaan semata-mata. Ia adalah laporan yang dikeluarkan oleh akhbar Edge minggu lepas.
Seperti kata Tun Mahathir, Najib perlu menjawab tuduhan ini kerana ada kemungkinan akhbar ini menyiarkan berita palsu.
Bagi Jelapang, kita yakin Perdana Menteri akan menjawab isu ini semasa Perhimpunan Agong Umno yang akan diadakan pada penghujung November.
Sikap membisu Najib bukan bermakna beliau takut untuk berhadapan dengan isu ini, tetapi masanya belum sampai untuk beliau tampil menjelaskan isu 1MDB.
Kita yakin, Najib akan menjelaskan isu 1MDB ini dan siapa kroni-kroni di dalam Umno yang mendapat faedah dari 1MDB selain dari pelajar muzik yang dikatakan oleh Tun Dr Mahathir apabila Najib bersemuka dengan lebih 3,000 perwakilan Umno di PWTC November nanti.
Jelapang juga yakin, Najib akan menuruti jejak Tun Dr Mahathir dengan mendedahkan senarai kroni yang mendapat faedah dari 1MDB.
Kita masih ingat bagaimana pada 19 Jun 1998, Tun Dr Mahathir mempamirkan senarai kroni Umno di lobi Umno pada masa itu dan kita kagum apabila melihat begitu ramai pemimpin dan ahli keluarga Umno terutamanya penyokong Anwar Ibrahim yang kaya raya pada 1998 termasuk bapa Anwar, anak Tun Dr Mahathir dan Ahmad Zahid Hamidi.
Kepada mereka yang lupa akan peristiwa bersejarah pada 19 Jun 1998 dan kepada mereka yang tidak pernah dengar akan peristiwa ini, Jelapang siarkan kembali laporan akhbar pada 20 Jun 1998 di bawah ini. Sebenarnya senarai kroni amat panjang tetapi pada masa itu akhbar utama pro-Mahathir, maka nama penyokong Anwar dijadikan tumpuan walaupun ramai kroni Dr Mahathir juga mendapat faedah pada masa itu termasuk anak beliau Mokhzani.
Senarai kroni Anwar 

KUALA LUMPUR 19 Jun - Bekas Setiausaha Agung Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM), Datuk Kamaruddin Jaafar, mengetuai senarai kroni Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mendapat habuan projek dan saham yang bernilai berpuluh bilion ringgit.

Mengikut senarai itu, syarikat milik Kamaruddin merupakan pemegang saham utama dalam tiga buah projek iaitu Kuala Lumpur Linear City, KL People-Mover Rapid dan Sabah Shipyard Sdn. Bhd. yang nilai kos keseluruhannya ialah RM11.319 bilion.

Beliau memiliki saham dalam dua syarikat mengendalikan pembinaan pengangkutan di ibu negara ia itu KL Linear City bernilai RM10 bilion dan KL PRT Sdn Bhd. bernilai RM1,298 juta serta projek Sabah Shipyard Sdn. Bhd sebanyak RM21 juta.

Nama Kamaruddin terkandung dalam senarai saham dan pemberian projek kerajaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan pada Perhimpunan Agung UMNO di Pusat Dagangan Dunia Putra (PWTC) hari ini - satu tindakan yang bertujuan mendedahkan bagaimana Anwar membahagi-bahagikan kekayaan negara kepada rakan-rakannya.

Dalam senarai saham, bapa dan dua adik Anwar dicatatkan sebagai turut mendapat peruntukan saham bumiputera yang dikeluarkan oleh kerajaan.

Bapanya, Datuk Ibrahim Abdul Rahman dan adik beradiknya,Farizan dan Marzukhi memegang saham berjumlah lebih 7.1 juta unit dalam tiga buah syarikat. Dr. Rahim Ghouse, seorang lagi penyokong kuat Anwar turut mendapat projek Express Rail Link bernilai RM2.4 bilion

Penulis dan bekas pensyarah universiti, Rustam Sani, yang hebat mengecam kerajaan selepas Anwar dipecat daripada kerajaan sejak sembilan bulan lalu juga mendapat projek iaitu pembinaan Kompleks Jabatan Imigresen Shah Alam yang kini pada peringkat kelulusan prinsip. Rustam, 55, adalah pemegang saham utama syarikat yang mendapat kontrak itu, Pasca Baru (M) Sdn. Bhd.

Beliau lantang membela Anwar dan mengkritik Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad, yang didakwanya mengamalkan kronisme nepotisme terutama dalam tulisan-tulisannya yang diterbitkan dalam akhbar Harakah dan penerbitan yang pro bekas Timbalan Perdana Menteri itu.

Salah satu dokumen yang dikeluarkan dalam senarai itu bertajuk Pemberian Projek Penswastaan Kepada Penyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim Melalui Unit Perancang Ekonomi (EPU) (Perjanjian Telah Ditandatangani).

Projek pembangunan kerajaan yang diluluskan kepada kroni Anwar adalah pelbagai daripada penswastaan pembetungan najis, penswastaan perkhidmatan ambulans hinggalah kepada pembangunan mengeluarkan lapan dokumen pada Perhimpunan Agung UMNO, dan daripada senarai itu terdapat dua senarai yang mengandungi maklumat berhubung 27 buah projek yang diberikan kepada penyokong-penyokong Anwar.

Hanya 14 daripada 27 projek itu dicatatkan kosnya. Nilai terkumpul 14 projek itu ialah RM33.92 bilion. Dijangkakan, jika kos projek-projek lain diperoleh, nilai keseluruhan akan jauh lebih tinggi.

Selain Kamaruddin, nama-nama lain yang mendapat faedah ialahDatuk Dr. Wan Hasni Wan Sulaiman, Datuk Anuar Othman, Datuk Ahmad Fuad Ali, Mohd. Nor Mutalib, Datuk Ahmad Nazri Abdullah, Datuk Khalid Ahmad Bahrim Ayob dan Datuk Ghazi Ramli.

Dalam satu senarai berasingan, nama bekas Ketua Pemuda UMNO, Datuk Ahmad Zahid Hamidi, juga dicatatkan sebagai menerima kelulusan prinsip projek Pembangunan Semula Kampung Haji Abdullah Hukum di Kuala Lumpur.

Selain beliau, nama penyokong Anwar lain juga disebut dan mereka kebanyakan adalah bekas para pemimpin ABIM dan pemimpin UMNO yang rapat dengan Anwar. Mereka ialah Datuk Ahmad IsmailDatuk Iqbal Mohd., Kuppa Pitchai Rawther, Datuk Nasruddin Jalil dan Datuk Ahmad Saad.
Tindakan menyenaraikan nama individu dan syarikat bumiputera yang mendapat saham dan projek itu adalah langkah kali kedua selepas Dr. Mahathir mengejutkan ahli-ahli UMNO dengan senarai yang sama pada Perhimpunan Agung UMNO tahun lalu.

Senarai tersebut dikeluarkan oleh kerajaan bagi menangkis dakwaan Anwar yang menuduh kerajaan mengamalkan kronisme, nepotisme dan rasuah. Ia dipamerkan untuk diteliti oleh para perwakilan dan ahli-ahli UMNO yang menghadiri perhimpunan agung parti itu di sini.

Kamaruddin, Ketua UMNO bahagian Tumpat, juga tersenarai sebagai pemegang saham utama dalam dua syarikat iaitu Westmont Land (Asia) Berhad dengan saham sebanyak 4,700,592 pada 13 Februari 1996 dan Malaysian Mosaics Berhad (sebanyak 7.5 juta).

Ketua UMNO bahagian Pasir Puteh, Kamaruddin Mohd. Nor, yang juga bekas Setiausaha Agung ABIM pula memegang saham sebanyak 250,000 unit dalam syarikat Eastern dan Oriental.

Bapa Anwar Datuk Ibrahim Abdul Rahman dan adik beradiknya, Farizon dan Marzukhi yang memegang saham berjumlah lebih 7.1 juta unit dalam tiga buah syarikat. Syarikat itu ialah Pengkalen Holdings Berhad (Ibrahim dan Farizon) masing-masing 250,000 saham pada 2 Mei 1998; Nissan Industrial Oxygen Incorporated (Ibrahim) sebanyak 3,790.500 dan Penas Corporation (Marzukhi) sebanyak 2,800,000.

Bekas Ketua Pemuda UMNO, Datuk Ahmad Zahid Hamidi, memiliki sebanyak 6,751,493 saham dalam syarikat Tekala Corporation (TCB). Menerusi syarikat Pantai Dalam Sdn. Bhd., beliau juga telah mendapat kelulusan prinsip untuk projek pembangunan semula Kampung Haji Abdullah Hukum.

Senarai-senarai pemberian saham dan projek itu dipamerkan di tingkat empat, bertentangan dengan pintu masuk utama ke Dewan Merdeka, Pusat Dagangan Dunia Putra di sini.

Senarai pertama melibatkan pemberian 18 projek penswastaan menerusi Unit Perancangan Ekonomi (EPU) yang perjanjiannya telah ditandatangani sehingga 15 Jun lalu.

Para penyokong Anwar yang paling kerap tertera daripada 18 projek itu ialah Mohd Nor Mutalib, Datuk Ahmad Nadzri Abdullah dan Datuk Khalid Ahmad yang memiliki saham utama dalam sembilan projek.

Projek-projek itu ialah projek Kuala Lumpur Central menerusi syarikat Freeway Properties dan bernilai RM713 juta; Sistem Televisyen Malaysia Berhad (TV3); perkhidmatan telekomunikasi Satelite Network; projek Lebuh Raya Ipoh-Lumut bernilai RM1,000 juta dan projek perkhidmatan sokongan hospital Redicare Sdn. Bhd bersama Azmi Jaafar.

Monday, October 27, 2014

TIADA SUBSIDI PETROL UNTUK YANG BERPENDAPATAN RM10,000 KEATAS

BERIKUT ialah cadangan kerajaan mengenai penarikan subsidi ke atas harga RON 95.

1. Pendapatan melebihi RM10,000 sebulan - TIADA SUBSIDI


2. Pendapatan antara RM5,000 dan RM10,000 - MENERIMA SEBAHAGIAN SUBSIDI

3. Pendapatan bawah RM5,000 - SUBSIDI SEPENUHNYA.

http://www.thestar.com.my/News/Nation/2014/10/27/Fuel-subsidy-three-tiers/

Sunday, October 26, 2014

GEN MUDA MENGAMUK

"Jika mereka mahu buang saya, teruskan. Biarlah ini menjadi pengajaran kepada orang ramai mengenai apa yang berlaku di universiti dan Malaysia. Biar pelajar melihat kebenaran, ketika mereka boleh mendapatkan ilmu dari institusi terkemuka di Malaysia, akhirnya mereka masih dikawal oleh pihak berkuasa yang tidak adil. Saya bersedia untuk dipecat, untuk dipenjara, apa pun demi menjadikan Malaysia tempat yang lebih baik." - Fahmi Zainol, 23 tahun. Presiden Mahasiswa Universiti Malaysia, pelajar tahun akhir Pentadbiran dan Keadilan Sosial.

http://www.themalaysianinsider.com/bahasa/article/pecatlah-saya-kalau-berani-kata-pemimpin-pelajar-um

"Sekarang saya di Sweden, mencari suaka, kerajaan Malaysia dan Sultan melayan saya seperti sampah. Saya diancam kumpulan gengster dan rasis Melayu di Malaysia. Malaysia tidak selamat untuk saya, polis dan gengster mengekori saya sepanjang masa." - Ali Abdul Jalil - Graduan Universiti Islam Antarabangsa.

TERPEGUN kita membaca kenyataan dari anak-anak muda sekarang - tanpa mempunyai sebarang perasaan gentar.

Inilah yang menjadi tajuk perbualan di sebuah gerai bersama rakan-rakan petang tadi.

Di akhir perbincangan, kita membuat kesimpulan, tiada apa yang memeranjatkan dengan sikap Gen Y sekarang ini.

Anak-anak muda sudah berani mengkritik kerana Gen Tua tidak lagi memperdulikan mereka.

Hendak membeli rumah tidak mampu kerana terlalu mahal. Nak mengharapkan rumah Pr1ma, rupa rumah pun belum nampak dan entah kurun berapa akan siapnya. Belajar universiti pun, mak bapa yang tanggung bukan macam dulu lagi, ada biasiswa Persekutuan, ada dewan makan. Hari ini masuk universiti, pakai duit sendiri.

Keluar universiti, gaji rendah. Ada yang tiada kerja. Tetapi PTPTN terpaksa dibayar, kalau tak di bayar akan disenarai hitamkan oleh imigresen.

Nak berdebat di universiti boleh, tetapi mesti senada dengan kerajaan, lain sikit nadanya, dilabel penyokong pembangkang.

Oleh itu, kata rakan Jelapang, tidak memeranjatkan kalau Gen Y kini bersikap berani dan tidak gentar.

Tiada Gen Tua yang berani bersuara untuk mereka. Tiada Gen Tua yang rela bangun memperjuangankan kepentingan Gen Y. Tak payahlah hendak mengharapkan kepada Ahli Parlimen atau Ketua Bahagian.

Mereka ini tidak akan bersuara kerana jika bersuara, umpama menabur pasir ke dalam periuk sendiri.

Tambah-tambah lagi apabila Ahli Parlimen dan Ketua Bahagian yang menerima habuan dalam dua tiga puluh ribu ringgit.

Dengar khabar, ada Ketua Bahagian mendapat imbuhan setiap tiga empat bulan. 

Jika benar, mungkin itulah sebabnya kita nampak ketua-ketua bahagian sentiasa ceria setahun dua ini.

Oleh itu, tak payahlah kita nak marah-marahkan anak muda ini. Kerana mereka kini merasakan tiada siapa yang memperdulikan mereka lagi.


Saturday, October 25, 2014

ANUGERAH DATO' SERI UNTUK ISTERI AHLI POLITIK

TAHNIAH isteri-isteri 4 ahli politik sempena penganugerahan Darjah Sri Sultan Ahmad Shah Pahang (SSAP) oleh DYMM Sultan Pahang sempena Hari Keputeraan Baginda yang membawa gelaran Dato Seri.

Ketiga-tiga mereka ialah:

1) Isteri Menteri Besar Pahang Datin Seri Diraja Datuk Junaini Kassim.

2) Isteri Menteri Pertahanan Datin Seri Tengku Marsilla Tengku Abdullah.

3) Isteri Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datin Seri Khamarzan Ahmad Meah.

4) Isteri Menteri Dalam Negeri Datin Seri Hamidah Khamis.


Penganugerahan ini tepat sekali kerana jasa mereka dalam memberi sokongan dan dokongan kepada suami mereka di dalam perjuangan politik mereka.

Kita berharap suatu hari nanti penganugerahan ini turut diberi kepada isteri ahli politik lain atas sumbangan besar mereka kepada suami mereka.


LINK: http://www.sinarharian.com.my/nasional/isteri-tpm-dahului-senarai-978-penerima-1.327007

Friday, October 24, 2014

GELAGAT ANWAR: 6 JAHANAM DALAM UMNO?

Sebuah blog, Gelagat Anwar, melabelkan 6 ketua bahagian Umno sebagai 6 JAHANAM di dalam Umno.

Siapa mereka?

Kata blog tersebut mereka ialah:

Siapa 6 Jahanam?
 
- Shafei Abdullah (Wangsa Maju)
- Fatmi (Kota Baru)
- Timbalan Menteri Pertanian (Six Million Dollar Man)
- Azeez (Baling)
- Syed Ali (Cheras)
- Seorang KB dari Pulau Pinang

BENARKAH?

Tulisan Gelagat Anwar....Hapuskan Sekolah Cina – Cakap BODOH Ketua UMNO Bahagian!

The Sarawak government is committed in efforts to help Chinese private schools in the state, said Chief Minister Tan Sri Adenan Satem today.
He regarded the call by certain quarters for the schools to be closed as “stupid talk”, saying that the school enrolment also included children from other races in Sarawak.
Today, he presented a cheque for RM3 million to the Sarawak United Association of Private Chinese Secondary School Management Board, to be distributed to the 14 Chinese private schools in the state.
“This is the beginning, next year there will be more,” he said at the event held at the Chung Hua Middle School No 1, Kuching.
He said although education came under the federal government’s jurisdiction, it did not hamper the state government from providing aid to the schools concerned.
——————
 
Banyak benda yang Ketua-Ketua UMNO Bahagian perasan bagus dari Semenanjung Malaysia untuk belajar politik daripada Ketua Menteri Sarawak ini. 
 
Hapuskan sekolah Cina ini kerja siapa? Ada yang kata kerja 6 KETUA BAHAGIAN/6 JAHANAM yang mempengaruhi Najib supaya mengangkat isu ini ke Perhimpunan Agung UMNO. Bodoh benarlah kalau Najib ikut cakap 6 JAHANAM ini. 
 
Siapa 6 Jahanam?
 
- Shafei Abdullah (Wangsa Maju)
- Fatmi (Kota Baru)
- Timbalan Menteri Pertanian (Six Million Dollar Man)
- Azeez (Baling)
- Syed Ali (Cheras)
- Seorang KB dari Pulau Pinang
 
Kata kelompok ini, Najib kena naikkan profail AGEENDA MELAYU dalam Perhimpunan kali ini. Apa kepentingan mereka ini pun kita tak faham. 
 
Setakat ini, Najib tak ikut pun. 
 
“Don’t worry about SJKC, because it is already enshrined in the Constitution and the law. It is even included in the National (Education) Blueprint,” he said to a standing ovation when officiating at the MCA’s 61st annual general meeting here.
MCA leaders have been in a tizzy after an Umno division leader proposed for a discussion to abolish Chinese-medium schools at his party’s general assembly next month, claiming the schools to be hotbeds for racism and anti-establishment sentiments.
Harap geng 6 JAHANAM sedar bahawa cadangan mereka ini memang tahap bodoh dan tidak layak difikirkan langsung. 
 
Najib patut sedarkan geng 6 JAHANAM ini bahawa mereka masih main politik lama. Zaman batu punya politik.
Najib dan transformasi lah!!!

https://gelagatanwar.wordpress.com/2014/10/23/hapuskan-sekolah-cina-cakap-bodoh-ketua-umno-bahagian/

Thursday, October 23, 2014

Wednesday, October 22, 2014

JOKOWI, INDONESIA & KETELUSAN

Presiden Indonesia yang baru, Joko Widodo aka Jokowi hari menangguhkan perlantikan Kabinetnya berikutan 8 calon Menteri gagal saringan oleh agensi anti-rasuah Indonesia.

http://english.astroawani.com/news/show/jokowi-postpones-cabinet-line-announcement-after-eight-rejected-46755

Kita berharap perkara yang sama berlaku di Malaysia. Semua calon Menteri di saring SPRM dan Perdana Menteri tanpa segan dan takut mengenepikan mereka.

Tiada gunanya kita berbangga dengan harga petrol di Malaysia lebih rendah dari Indonesia tetapi kita jauh ketinggalan dari sudut ketelusan dan dalam usaha memerangi rasuah.

Sementara itu siapa ahli keluarga Jokowi?

Isteri: Iriana, 51 tahun - menurut Jakarta Post, Iriana tidak pernah dilihat memakai pakaian berjenama dan sering membeli-belah di Tanah Abang di Jakarta. 

Anak sulung: Gibran Rakabunming, 27 tahun - pengusaha makanan (caterer) dan menganjur majlis perkahwinan (wedding planner). Memiliki kereta Mazda Hatchback.

Anak kedua: Kahiyang Ayu, 23 tahun, baru tamat pengajian Sarjana Teknologi Makanan di Universiti Sebelas Maret di Suratkarta.

Anak ketiga: Kaesang Pangarep, tamat sekolah tinggi di Singapura.

http://www.thejakartapost.com/news/2014/10/20/first-family-stays-cool-won-t-parade-wealth.html

TAHNIAH RAKYAT INDONESIA

Tuesday, October 21, 2014

LEE CHONG WEI GUNA DADAH?

SPEKULASI mengenai pemain badminton elit yang dikatakan menggunakan dadah kini menjurus kepada Lee Chong Wei.

Menteri Sukan Khairy Jamaluddin dijangka mendedahkan identiti pemain tersebut petang ini.

Adakah ianya Lee Chong Wei atau pemain lain.

Menurut sebuah akhbar hari ini, pemain tersebut didapati mengambil dadah tahap rendah secara tidak sengaja.


Saturday, October 18, 2014

GHAFUR SALLEH SILAP, RAKYAT DI SEMENANJUNG KINI BERPENDAPATAN TINGGIBlog pro Pas, Greenboc, menyiarkan video Youtube di atas di mana Ahli Parlimen Kalabakan (Sabah) Ghafur Salleh mempertikaikan kenyataan Muhyiddin Yassin mengenai kadar kemiskinan semakin berkurangan.

Mempertikaikan kenyataan Muhyiddin bahawa peratusan keluarga miskin kini hanya 1.7 peratus, Ghafur mendesak supaya diadakan satu jawatankuasa Parlimen untuk membanci pendapatan setiap keluarga di Sabah.

Apa yang menarik ialah Ghafur adalah Ahli Parlimen dari Umno yang mempertikaikan kenyataan Timbalan Presiden Umno.

Yang lebih penting dari itu ialah, adakah Ghafur saja yang merasakan bahawa rakyat Sabah miskin?

Bagaimana dengan Ahli-ahli Parlimen Umno yang lain? Adakah rakyat di kawasan mereka kaya raya dan tidak semiskin rakyat di Kalabakan? Atau Kalabakan merupakan satu-satunya Ahli Parlimen Umno yang miskin?

Setakat ini hanya Kalabakan satu-satunya Ahli Parlimen yang bimbang dengan keadaan ekonomi rakyat. Ahli-Ahli Parlimen lain dari Semenanjung tidak pernah pun membangkit masalah ini.

Tetapi kalau diteliti latar belakang Ahli-Ahli Parlimen Umno, ada kemungkinan hanya rakyat Kalabakan sahaja yang miskin berdasarkan purata pendapatan mereka.

Kita ambil contoh Ahli Parlimen Rompin Jamaluddin Jarjis. Kalau diambil kira pendapatan beliau - berdasarkan pegangan beliau dalam Syarikat Penerbangan Malindo, hotel 5 bintang bersebelahan PWTC, IPP janakuasa elektrik di Kedah dicampur dengan gaji beliau sebagai Ahli Parlimen, Penasihat Perdana Menteri dan Pengerusi Prima, sudah pasti purata pendapatan rakyat di kawasan Parlimen beliau termasuk Orang Asli mencecah ratusan ribu Ringgit, melebihi pendapatan purata RM5,900 sebulan yang diumumkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wahid Omar baru-baru ini.

Kalau dihitung, rakyat di Pekan (Najib Razak), Baling (Azeez Rahim), Jerlun (Mukhriz Mahathir), Sembrong (Hishammuddin Hussein), Bagan Datok (Zahid Hamidi), Pasir Salak (Tajuddin Rahman) dan banyak lagi, rakyat di kawasan mereka pasti terdiri dari golongan kaya kerana pendapatan mereka bila dicampur dengan pendapatan rakyat sudah pasti melebihi RM5,900.

Pendapatan dan kekayaan Ahli-Ahli Parlimen ini sudah parti cukup untuk menaikkan purata pendapatan rakyat Semenanjung. 

Atas sebab itulah Kerajaan mempertahankan kajian Wahid bahawa rakyat Malaysia hari ini hampir kaya dengan pendapatan bulanan RM5,900.

Friday, October 17, 2014

HASAN MALEK, PM, HISHAMMUDDIN BAWA BEKAL KE PEJABAT


NEGARA amat bertuah mempunyai seorang Menteri Kabinet - Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Hasan Malek - yang amat prihatin dan mempunyai visi yang jauh.

5 bulan sebelum harga petrol naik, Hasan dah nampak penyelesaian bagaimana hendak mengurangkan perbelanjaan isi rumah.

Bagaimana? Suruh anak-anak sekolah bawa "sia" (bekal makanan) ke sekolah. 
Walaupun negara sedang menuju status negara maju berpendapatan tinggi, di mana rata-rata rakyat Malaysia pada masa ini berpendapatan paling lekeh RM5,900 sebulan, membawa "sia" atau bekal ke sekolah sudah pasti akan mempertingkatkan lagi pendapatan rakyat Malaysia beberapa tahun akan datang.

Jangan terkejut hujung tahun ini jika Menteri di Jabatan Perdana Menteri mengumumkan pendapatan rakyat Malaysia sudah melepasi RM6,000 sebulan hasil kejayaan kempen Hasan untuk anak-anak kita membawa bekal atau "sia" ke sekolah.

Kebanyakan ibubapa hari ini yang pernah bersekolah tahun 70an pastinya biasa dengan bawa "sia" ke sekolah.

Ada telor goreng sebiji, nasi sikit dan ada sikit kuah.

Ketika melancarkan program "Jom bawa bekal", Hasan Malek berkata:

"Tujuan Kempen “Jom Bawa Bekal Ke Sekolah” ini diadakan adalah bagi mempromosikan amalan membawa bekal makanan yang dimasak dari rumah sebagai langkah menjimat wang saku harian murid. Murid juga akan dapat menikmati makanan yang sihat dan seimbang yang disediakan dari rumah masing-masing." 

Kita yakin selain Hasan Malek, Perdana Menteri Najib Razak dan bakal Timbalan Perdana Menteri dan juga sepupu beliau, Hishammuddin Hussein, juga bawa bekal ke pejabat.

Marilah kita mencontohi mereka ini dan menjayakan kempen Hasan Malek "Jom bawa bekal" demi menjayakan aspirasi negara untuk menjadi negara maju dan berpendapatan tinggi.

JOM!