Saturday, December 3, 2011

ISU FEEDLOT: ORANG ATAS TIMBULKAN MASALAH“If those at the top create trouble, those at the bottom have to answer. How are we going to answer? Like NFC... I will leave it at that.." - Wan Amizan Abdul Razak, Ahli Parlimen Jerantut.


"Jika mereka yang di atas menimbulkan masalah, kami yang di bawah yang terpaksa menjawabnya. Bagaimana kita hendak menjawabnya? Macam isu Feedlot... Saya berhenti setakat ini." - Wan Amizan ketika perbahasan di Perhimpunan Agong Umno hari ini.

No comments: